KOKELV SOKN

Rådhusvegen 18, 9620 KVALSUND 78 41 55 91 kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 41 stemmer

Medlemmer

Roald Andreas Nilsen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
Kjell Faste Sjo f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Camilla Elisabet Nilsen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Tor Arne Taknes f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer

Varamedlemmer

Ann-Hege Nikodemussen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer
Jorunn Klara Eliassen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer
Jan Arvid Johansen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Edmund Bernt Henriksen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 42 stemmer
Astrid Serine Johansen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 42 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste