1

VEMUND ATLE ØIESTAD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Jobba som tannlege og småbrukar

1965 - 1968
Firda gymnas Sandane

1968 - 1969
Ex Phil og Matematikkstudie Universitetet i Bergen

1969 - 1974
Tannlegestudiet i Bergen

Verv i kyrkjeleg samanheng

1965 - 1968
Medlem Nordsida sokneråd

1994 - 2011
Medlem Stryn Kyrkjelege Fellesråd

1999 - 2003
Leiar Nordfjord prostiråd (medlem 1999 -2005 )

2002 - 2009
Leiar Nordsida sokneråd

2002 - 2011
Leiar Stryn Kyrkjelege Fellesråd (Nestleiar fellesrådet 1994

Verv i Offentleg samanheng

Diverse andre prosjekt tannhelseteneste.

2010 - 2010
Med i gruppe utarb ”God klinisk praksis i tannhelsetjenesten

2014 - 2017
Varamedlem Etisk Råd Den Norske Tannlegeforening


Andre kandidatar på same liste

2
TURID FJOSE f. 1970, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1960, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1974, Rådgiver Etne
5
GERHARD AUGUST HANSEN f. 1952, Pensjonist Os
6
DANIEL KYDLAND f. 1998, Teologistudent Knarvik
7
MADLI KVAMME HANNISDAL f. 1951, Pensjonist Osterøy
8
LEIF STEINAR ALFSVÅG f. 1960, Fagseksjonsleder Stord
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1957, Daglig leder Åsane
10
ARVE KJELL UTHAUG f. 1968, Administrasjonssjef Frekhaug
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1990, Revisor Bergen
12
LIV ODDLAUG SKAAHEIM f. 1949, Pensjonist Førde
13
INGRID GRIMSTAD f. 2001, Student Stord