6

EIEL HOLTEN

Stilling: Seniorrådgiver Bymisjonen. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1990 - 1996
Teologisk embetseksamen

1998 - 2003
Prest, Nesodden prestegjeld

2003 - 2010
Prest, Birkeland menighet

2010 - 2018
Avdelingsleder, Kirkens Bymisjon i Bergen


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1951, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1995, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1998, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1987, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1955, Komiteleder, Bystyret Bergen
7
ÅSE KONGSVIK f. 1963, Rådgjevar NAV Leikanger
8
ERIK TORP NILSSEN f. 1948, Pensjonist Førde
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1973, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1957, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1953, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1991, Medisinstudent Bergen
13
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1974, Admin konsulent Bergen
14
ANN ELISABETH TVEIT f. 1973, Ungdomsskulelærar Bergen