7

ÅSE KONGSVIK

Stilling: Rådgjevar NAV. Fødselsår: 1964 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1982 - 1985
Sjukepleiarhøgskule

1985 - 1990
Sjukepleiar, Sjøforsvaret og Haugaland A-senter

1990 - 2009
Sjukepleiar/Psykiatrisk sjukepleiar Leikanger Kommune

1992 - 1993
Vidareutdanning i psykiatrisk sjukepleie

2009 -
Rådgjevar Nav Kontaktsenter

Verv i kyrkjeleg samanheng

2015 - 2019
Leikanger sokneråd

2015 - 2019
Sogndal og Leikanger Diakoniutval


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1952, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1996, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1999, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1988, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1956, Komiteleder, Bystyret Bergen
6
EIEL HOLTEN f. 1970, Seniorrådgiver Bymisjonen Bergen
8
ERIK TORP NILSSEN f. 1949, Pensjonist Førde
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1974, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1958, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1954, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1992, Medisinstudent Bergen
13
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1975, Admin konsulent Bergen
14
ANN ELISABETH TVEIT f. 1974, Ungdomsskulelærar Bergen