8

ERIK TORP NILSSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1966 - 1971
Matematikk, Fysikk og Kristendomskunnskap v/ UiO

1971 - 1987
Kateket i Førde

1987 - 2014
Lærar ved Førde Ungdomsskule

Verv i kyrkjeleg samanheng

ein eller to periodar i Soknerådet i Førde

leiar i Undervisningsutvalet i Bjørgvin Bispedømme

medlem – også leiar – i Krinsstyret for KFUK-KFUM Sogn og Fj

Verv i Offentleg samanheng

1991 - 2003
Førde kommunestyre/bystyre for Førde Arbeidarparti


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1951, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1995, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1998, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1987, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1955, Komiteleder, Bystyret Bergen
6
EIEL HOLTEN f. 1969, Seniorrådgiver Bymisjonen Bergen
7
ÅSE KONGSVIK f. 1963, Rådgjevar NAV Leikanger
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1973, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1957, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1953, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1991, Medisinstudent Bergen
13
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1974, Admin konsulent Bergen
14
ANN ELISABETH TVEIT f. 1973, Ungdomsskulelærar Bergen