14

ANN ELISABETH TVEIT

Stilling: Ungdomsskulelærar. Fødselsår: 1972 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

Adjunkt:KRLE mellomfag, språkfag, spes.ped og musikk

Kateket fra Menighetsfakultetet

Kordirigent

Sangpedagog fra Complete Vocal Institute

Ungdomsskulelærar Os kommune

Verv i kyrkjeleg samanheng

1990 - 2001
Kateket

2016 -
Barnegospeldirigent siste 3 år


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1950, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1994, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1997, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1986, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1954, Komiteleder, Bystyret Bergen
6
EIEL HOLTEN f. 1968, Seniorrådgiver Bymisjonen Bergen
7
ÅSE KONGSVIK f. 1962, Rådgjevar NAV Leikanger
8
ERIK TORP NILSSEN f. 1947, Pensjonist Førde
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1972, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1956, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1952, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1990, Medisinstudent Bergen
13
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1973, Admin konsulent Bergen