14

ANN ELISABETH TVEIT

Stilling: Ungdomsskulelærar. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

Adjunkt:KRLE mellomfag, språkfag, spes.ped og musikk

Kateket fra Menighetsfakultetet

Kordirigent

Sangpedagog fra Complete Vocal Institute

Ungdomsskulelærar Os kommune

Verv i kyrkjeleg samanheng

1990 - 2001
Kateket

2016 -
Barnegospeldirigent siste 3 år


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1951, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1995, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1998, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1987, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1955, Komiteleder, Bystyret Bergen
6
EIEL HOLTEN f. 1969, Seniorrådgiver Bymisjonen Bergen
7
ÅSE KONGSVIK f. 1963, Rådgjevar NAV Leikanger
8
ERIK TORP NILSSEN f. 1948, Pensjonist Førde
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1973, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1957, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1953, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1991, Medisinstudent Bergen
13
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1974, Admin konsulent Bergen