1

KARIN THORSEN

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TREFOLDIGHET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste