2

SOLVOR FRAFJORD

Stilling: . Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TREFOLDIGHET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste