8

TOR EMIL PETTERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TREFOLDIGHET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste