3

MARIANNE AARTHUN HØLLESLI

Stilling: uføretrygdet. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ST. JOHANNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Førskolelærer

Verv i kirkelig sammenheng

Frivillig medarbeider barne og ungdomsarbeid?????

Medlem i trosopplæringsutvalget

Menighetsrådsmedlem 3 perioder

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • En kirke for alle?????

Andre kandidater på samme liste

1
KARL SVELA f. 1958, Kjøkkensjef
2
MONICA SKAAR-LUND f. 1976, Lærer
4
TORBJØRN NEDREBØ f. 1978, Personellplanlegger
5
GUNLAUG ELISABETH THU f. 1953, Pensjonist
6
AUD JORUNN AANO f. 1957, pensjonist
7
SVEIN HOVLAND f. 1969, Avdelingsleder
8
THORVILD LODE BERNTSEN f. 1960, pensjonist