4

MARIT NYMARK

Stilling: Synspedagog ved Kopperud. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1997 - 1998
Pedagogisk utd med spesialped og synspedagogikk

1998 - 1999
Diakon i KABB Askim

2004 - 2010
Rådgiver ved avd syn NAV hjelpemid Østfold og Oppland

Verv i offentlig sammenheng

1990 - 1992
Styrerepresentant i kor i studietiden i Trondheim

1990 - 1992
Styrerepresentant i NKSS i studietiden i Trondheim

2005 - 2006
Kasserer i Hunn barnegospel

Satsningsområder

  • At enkeltemennesker blir sett
  • At alle skal ha plass i kirken

Utfyllende presentasjon

Jeg er opptatt av at enkeltmennesker skal bli sett. Det kan være en utfordring i kirken. Opplevelsen av å bli sett kan skape tilhørighet, noe jeg mener er viktig for å skape engasjement og en voksende menighet.
Jeg er ikke spesielt høykirkelig av meg, og vil gjerne legge til rette for at også den andre skalaen av kirken kan få plass.

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1958, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1958 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1957, Pianotekniker Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1974, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1974, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1964, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1951, Pensjonist Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1956, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1977 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1962, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1954 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1980, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik