8

DAG LANDMARK

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1970 -
Økonomisk adm høyskole

1974 - 2000
Bokhandler

2000 - 2005
Litteraturformidler

2006 - 2016
Kirkeverge Gjøvik

Verv i kirkelig sammenheng

2002 - 2019
Medlem Hamar bispedømmeråd

2002 - 2019
Medlem i Dnk kirkemøte

2012 - 2019
Nestleder i KA ( kirkens arbeidsgiverorganisasjon)

Verv i offentlig sammenheng

Flere perioder i styret Gjøvik KFUK/KFUM

Flere perioder i styret i Norges KFUK/KFUM

Flere perioder styreleder i Bokhandlerkjeden Libris

Satsningsområder

  • Sognet og menigheten er kirkens viktigste organ og plattform
  • Felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirken
  • Økt gudstjenestebesøk og høye dåpstall
  • Aktivet trosopplæringsarbeid blant barn og unge

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1958, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1958 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1957, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1971, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1974, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1974, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1964, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1956, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1977 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1962, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1954 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1980, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik