7

HANNE BRATTEKLEIV

Stilling: . Fødselsår: 1989 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VEGÅRSHEI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste