4

TINE PEDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDSINNI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste