3

ANITA ØDEGÅRDEN

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRUE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste