1

UNNI ASBJØRG BØYUM KLUGE

Stilling: Pensjonert lærer. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKÅBU SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
LAILA ELIN RISDAL f. 1959, Pensj. kontormedarbeider
3
ELLEN RØNSHAUGEN f. 1990, Sykepleier
4
OLAV BLEKASTAD f. 1977, vedlikeholder maskin
5
UNNI RISDAL f. 1954, Pensjonert turistvert
6
SIGRID NORHEIM SANDBAKKEN f. 1954, Pensjonert lærer
7
ODDGEIR SLÅSTUEN f. 1963, Selvst.næringsdrivende
8
STEINAR VESLUM f. 1967, gårdbr. /bedriftsrådgiver
9
IVAR HJALMAR ENGEVOLD f. 1952, Pensjonert ingeniør
10
MÅLFRID MAURSTAD f. 1961, Butikkmedarbeider
11
INGEBJØRG ANITA BAKKEN f. 1969, Sykepleier
12
ANITA STEBERGLØKKEN f. 1961, Husmor/turistvert
13
OLE ANDERS EKRE f. 1995, Gårdbruker
14
ÅSE SLÅSTUEN f. 1955, Pensjonert renholder
15
NILS HALGEIR HAGE f. 1956, Gårdbruker/fegjeter