6

HELENE LAURVIK

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GREFSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Overlege ved OUS, Rikshospitalet.
Oppvokst i Maridalen og avsluttet videregående skole på Grefsen i 1983. 
Cand. med. fra Universitetet i Tromsø 1991.
Bosatt på Grefsen fra 2006. Mor til 3 unge voksne.
 
Verv i kirkelige sammenhenger: 
Aktiv i Norges Kristelige Studentforbund i studietiden. Grefsen menighetsråd 2015 – 2019. 
 
Satsningsområder:
•	Det rike og mangfoldige musikk- og kulturarbeidet vi har i tilknytning til Grefsen kirke ser jeg på som en av de viktigste nærmiljøressursene vi har i vår del av Nordre Aker. Menighetsrådet skal fortsette å støtte opp under de mange dyktige medarbeiderne, både ansatte og frivillige, som driver frem og opprettholder disse aktivitetene. Jeg anser også Frivillighetssentralen som en viktig del av dette feltet!
•	Jeg ønsker at MR skal ha et spesielt fokus mot aktivitetene for aldersgruppen 14-19 år, der et godt tilbud kan bety særs mye for utviklingen hos et ungt menneske.

Andre kandidater på samme liste

1
LISE HAMMERGREN f. 1969 Kapellveien 36
2
JAN OLAV JOHANNESSEN f. 1952 Asbjønsensvei 2B
3
TALE BIRKELAND HUNGNES f. 1980 Dr, Smiths vei 9
4
OLE HERMAN FISKNES f. 1940 Kapellveien 142B
5
SOLOMON YOHANNES WAKO f. 1974 Grefsenkollveien 12B
7
LINDA BERNTZEN f. 1983 Batzy Kjeldsbergsvei 24D
8
ARNE MORTEN HOLMEIDE f. 1957, Prosjektleder Kastanjeveien 1
9
ILSE MARGARETE BACHRODT MEDHUS f. 1945 Kurveien 38
10
INGRID HERNES f. 1951 Solligrenda 24
11
BENTE JEANETTE YNDESTAD BYE f. 1964 Grefsenkollveien 20B
12
TANJA HELENE THORSEN f. 1972 Grefsenkollveien 12D
13
INGER ELISABETH MØRK BJERKE f. 1948 Lachmannsvei 52
14
ANN TOVE MOSENG f. 1969 Myrerveien 17