12

BÅRD ESPEN VAADAL

Stilling: Gårdbruker/ Selvstendig n. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØRA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
TERJE KUMMERNES f. 1978, Mekaniker Røra
2
ANDERS RØFLO f. 1969, Gårdbruker Røra
3
MERETHE GREEN YSTAD f. 1974, Lærer Røra
4
ANITA AXELSSON f. 1954, Hjelpepleier Røra
5
KJELL LINDSETMO f. 1961, Industriarbeider Røra
6
LARS GUNNAR THINGSTAD f. 1981, Tekniker Røra
7
BJØRG NORUM f. 1953, Renholder Røra
8
KJETIL HEMBRE f. 1958, Kjøreskolelærer Røra
9
OLA PETTER HØISTAD LORAAS f. 1990, Gårdbruker/Snekker Røra
10
PAUL ÅGE BORGAN f. 1971, Bygningsarbeider Røra
11
BENTE ØSTERENG f. 1954, Aktivitør Røra
13
VANJA IREN ELIASSEN f. 1978, Student Røra
14
ASBJØRN KOA f. 1962, Byggtekniker Røra
15
LIV ELLEN RISAN ROEL f. 1960, Ufør Røra