9

ARNE MOE

Stilling: . Fødselsår: 1961 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STATLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste