1

LARS TERJE VAALAND

Stilling: Sektorleder i Equinor. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOGAFJELL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Relevant erfaring: Ledererfaring fra næringslivet og fire år som leder av Bogafjell sokneråd
 
Hvorfor har du lyst til å være med i soknerådet?
•	Jeg brenner for lokalkirken og at vi som kirke kan bety noe positivt for alle mennesker i nærmiljøet. Jeg er opptatt av at menighetene har tydelig strategisk retning, og med relevant erfaring fra arbeidslivet, tror jeg at jeg har noe å bidra med videre i soknerådet.
 
Hva mener du er viktige satsingsområder i den kommende perioden?
•	Vi har et yrende barne og ungdomsarbeid, og dette er, og vil være et helt sentralt satsingsområde.
•	Det legges i dag ned et enormt antall timer fra frivillige medarbeidere i menighetene våre på Bogafjell og Figgjo, og her kan vi forbedre oss på struktur og oppfølging av medarbeiderne. 
•	At vi bygger lokalkirke på en slik måte at enda flere blir kjent med Jesus og ønsker å være en del av menighetene.

Andre kandidater på samme liste

2
SOLVEIG MARIE OVERSKOTT f. 1965, Sykepleier Figgjo
3
ELISABETH STAKKELAND f. 1978, Kommunikasjonsrådgiver Bogafjell
4
ØYSTEIN SØRNES f. 1980, Psykiatrisk sykepleier Bogafjell
5
TORHILD NØDLAND f. 1964, Sosiallærer Bogafjell
6
BRIT NIEMI f. 1960, Lærer Bogafjell
7
DAVID BENNO SÆTHER f. 1987, IT Bogafjell
8
MAGNE ODDVAR HOPE f. 1958, Rekneskapsfører Bogafjell
9
ATLE JOHANNESSEN HELGELAND f. 1979, Mekaniker Bogafjell