6

BRIT NIEMI

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOGAFJELL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Relevant erfaring: 
Aktiv i menighetsarbeid i mange år, daglig leder i Hana menighet i 4 år, misjonær med ulike oppgaver i totalt 11 år. Medlem av Bogafjells strategiutvalg de siste årene. Har alltid vært med i en smågruppe i menigheten.

Hvorfor har du lyst til å være med i soknerådet? 
Det er mye spennende som skjer i vår menighet og jeg liker å komme med innspill og kanskje påvirke avgjørelser som tas. Gjennom strategiutvalget har jeg fått være med å jobbe med NaMu, Agenda 1 og Alpha som er viktige arbeidsredskaper i menigheten og vil gjerne bidra også i beslutningsprosessene. 


Hva mener du er viktige satsingsområder i den kommende perioden?
Utadrettet arbeid med fokus på å nå flere i bydelen gjennom Alpha. Misjonsprosjektet synliggjøres i større grad. Bærekraft i alle ledd med videreutvikling av ledere. Bibelen er viktig for meg og jeg vil sette fokus på bibelens relevans i dag.

Andre kandidater på samme liste

1
LARS TERJE VAALAND f. 1978, Sektorleder i Equinor Bogafjell
2
SOLVEIG MARIE OVERSKOTT f. 1965, Sykepleier Figgjo
3
ELISABETH STAKKELAND f. 1978, Kommunikasjonsrådgiver Bogafjell
4
ØYSTEIN SØRNES f. 1980, Psykiatrisk sykepleier Bogafjell
5
TORHILD NØDLAND f. 1964, Sosiallærer Bogafjell
7
DAVID BENNO SÆTHER f. 1987, IT Bogafjell
8
MAGNE ODDVAR HOPE f. 1958, Rekneskapsfører Bogafjell
9
ATLE JOHANNESSEN HELGELAND f. 1979, Mekaniker Bogafjell