4

CHRISTER VAN DER MEEREN

Stilling: Systemutvikler. Fødselsår: 1990 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OLSVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Stipendiat i romfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi

Systemutvikler hos Infotech AS

Verv i kirkelig sammenheng

Driver Menighetens nettside

Medlem i redaksjonen til menighetsbladet i Olsvik

Menighetens representant til Kirkens SOS

2009 - 2015
Tidligere medlem i Olsvik menighetsråd

2017 - 2019
Styreleder i Colla Voce

Satsningsområder

  • Kommunikasjon
  • Frivillighet
  • Gudstjenesten
  • Trosopplæring

Utfyllende presentasjon

Ønsker kommunikasjon - hvordan nå ut til dem vi ønsker å nå med det vi ønsker å formidle.Frivillighet - hvordan ta vare på alle som gjør en fantastisk jobb med alt Olsvik menighet driver med, og hvordan rekruttere enda flere. Gudstjenesten - at den oppleves relevant uansett alder, erfaring og livssituasjon. Trosopplæring for voksne - arenaer der alle kan lære av andre og hverandre, og dele og vokse i sin tro på en annen måte enn i gudstjenesten.

Andre kandidater på samme liste

1
YNGVE JØRGENSEN f. 1957, Rektor Olsvik
2
METTE MYKLEBUST f. 1996, Vernepleier Olsvik
3
BRITH SISSEL BARSNES BJORDAL f. 1959, Free-lance sanger Olsvik
5
ARTHUR MARTIN PILSKOG f. 1953, Sykehjemsprest Olsvik
6
RANDI BIRKELI MÅRTENSSON f. 1961, Kommunal hjemmetjeneste Olsvik
7
ELSE BEATE DÅVØY f. 1956, Pensjonist Olsvik
8
ANETTE FJÆRA HERMANSEN f. 1980, Lærer Olsvik
9
ØIVIND HOVDEN f. 1958, Bioingeniør Olsvik
10
AINA VAN DER MEEREN f. 1990, Student Olsvik
11
TORILL ANDERSEN f. 1952, Sykepleier Olsvik
12
SØLVI MOSTRAUM KRABBEDAL f. 1969, Revisor Olsvik
13
BODIL INGEBJØRG ANGELVIK f. 1948, Pensjonist Olsvik
14
INGELIN MARGRETHE HOFF LARSEN f. 1946, Pensjonist Olsvik