8

JØRN ULSNES ADOLFSSON

Stilling: Butikksjef. Fødselsår: 1991 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TISLEIDALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNA RUST HOLT f. 1952, Resepsjon/vask Tisleidalen
2
TRYGVE HAGANÆS f. 1965, Snekker Tisleidalen
3
TRUDE KARLSEN LØKKEN f. 1969, Daglig leder Tisleidalen
4
EINAR LYHUS f. 1957, Operatør Tisleidalen
5
JOSTEIN EGIL HALDEN f. 1971, Energimontør Tisleidalen
6
GEIR HAGEBRÅTEN f. 1976, Maskinfører Tisleidalen
7
Tom Helge Haganæs f. 1995, Verksmester Tisleidalen
9
SILJE KOLSRUD f. 1991, Kokk Tisleidalen
10
ROGER BRENDEN f. 1978, Selvst. næringsdrivende Tisleidalen