4

RAGNHILD ELIDA RYGG LUNDE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Fostermor

Husmor

1989 - 2014
Sekretær/saksbehandler Gjøvik kirkelige fellesråd (Vardal)

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem Vardal menighetsråd

1982 -
Sekretær for menighetsrådet i Vardal

Verv i offentlig sammenheng

Oppland bondekvinnelag styremedlem

Vardal Bygdekvinnelag styremedlem/sekretær


Andre kandidater på samme liste

1
MARIANNE NORDAHL-PEDERSEN f. 1979, Sykepleier Holtevegen 5
3
IDA-KRISTINE BJØRKLUND f. 1987, Lærer Odnesvegen 534, Bybrua
5
OLE CHRISTIAN ØKSNE f. 1974, Gårdbruker, Regnskapsføre
7
TERJE FREMSTAD f. 1959
8
NINA BYGSTAD f. 1967, Barne -og ungdomsarbeider
12
ELIN BERGUM LIBAKKEN f. 1981, Student - Bachelor i ped.
13
RANDI MYHRE f. 1953, Pensjonist Hunndalen