6

LISBETH SNUGGERUD

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Grunnskole 9 år

Jobbet i butikk, klær/gullsmed, nå Felleskjøpet

Videregående skole 3 år

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i Søndre Land kirkekor

Styremedlem i Øvre Vardal sportsklubb

Satsningsområder

  • Har sunget i begravelser i over 30 år.
  • Synger i Søndre Land kirkekor.
  • Opptatt av kirkemusikk
  • En åpen og inkluderende kirke for folk flest.

Andre kandidater på samme liste

1
MARIANNE NORDAHL-PEDERSEN f. 1979, Sykepleier Holtevegen 5
3
IDA-KRISTINE BJØRKLUND f. 1987, Lærer Odnesvegen 534, Bybrua
4
RAGNHILD ELIDA RYGG LUNDE f. 1952, Pensjonist
5
OLE CHRISTIAN ØKSNE f. 1974, Gårdbruker, Regnskapsføre
7
TERJE FREMSTAD f. 1959
8
NINA BYGSTAD f. 1967, Barne -og ungdomsarbeider
12
ELIN BERGUM LIBAKKEN f. 1981, Student - Bachelor i ped.
13
RANDI MYHRE f. 1953, Pensjonist Hunndalen