6

LISBETH SNUGGERUD

Stilling: . Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Grunnskole 9 år

Jobbet i butikk, klær/gullsmed, nå Felleskjøpet

Videregående skole 3 år

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i Søndre Land kirkekor

Styremedlem i Øvre Vardal sportsklubb

Satsningsområder

  • Har sunget i begravelser i over 30 år.
  • Synger i Søndre Land kirkekor.
  • Opptatt av kirkemusikk
  • En åpen og inkluderende kirke for folk flest.

Andre kandidater på samme liste

1
MARIANNE NORDAHL-PEDERSEN f. 1978, Sykepleier Holtevegen 5
3
IDA-KRISTINE BJØRKLUND f. 1986, Lærer Odnesvegen 534, Bybrua
4
RAGNHILD ELIDA RYGG LUNDE f. 1951, Pensjonist
5
OLE CHRISTIAN ØKSNE f. 1973, Gårdbruker, Regnskapsføre
7
TERJE FREMSTAD f. 1958
8
NINA BYGSTAD f. 1966, Barne -og ungdomsarbeider
12
ELIN BERGUM LIBAKKEN f. 1980, Student - Bachelor i ped.
13
RANDI MYHRE f. 1952, Pensjonist Hunndalen