8

HEIDI ELISABETH JOHNSEN

Stilling: Hjelpepleier. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i JEVNAKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE LISE HAGEN f. 1944, Pensjonist Nesbakken
2
ØYVIND HAGLUND SOGN f. 1984, Leder frivillingsentralen Sogn
3
MARTHE BAKKEN HANSEN f. 1979, Pedagogisk leder Nordhagen
4
WENCHE STRUKSNÆS HAUGLI f. 1959, Kundebehandler i bank Nordhagen Vest
5
JAN ARVID DOLVE f. 1957, Generalsekretær Samsmoen
6
ANNE MARIT LIEN f. 1972, Barne- og ungdomsarbeider Toso
7
BEATE DYRAAS f. 1966, Adjunkt Ragnhildrud
9
RANDI DEHS GRASBAKKEN f. 1978, Regnskapsfører Toso
10
RUNHILD DANIELSEN GRINA f. 1959, Lærer Nordhagen Vest
11
SVEIN KÅRE ORVANG f. 1966, Vikar kirkegårdsarbeider Nordhagen Vest
12
KRISTIN ØIOM f. 1977, Kunderådgiver i bank Sognsbakka
13
VIVI ANN GRUER f. 1969, Helsefagarbeider Bergerbakken
14
METTE BJERKESMOEN f. 1972, Avdelingsleder Toso
15
CILJE ELISABETH TVETER KOREN f. 1978, Butikkeier Toso