9

HANNE AMUNDSEN

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅMOT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste