3

CATHRINE BORGEN

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLESAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste