11

ELIN HEGLI BUGGE

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLESAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste