11

ELIN HEGLI BUGGE

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLESAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste