1

LAILA NORSTED ODDEN

Stilling: . Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDRE OSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste