11

ANNA SYLVIA KIELLAND NIELSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAMAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1972 - 2007
Førskolelærer

2006 - 2016
Menighetssekretær

Verv i kirkelig sammenheng

1977 - 1981
Medlem/leder av Edøy menighetsråd

2013 - 2016
Medlem internasjonalt utvalg, Hamar Bispedømme

2015 - 2019
Medlem Lillehammer menighetsråd

2016 -
Medlem SMM Hamar

Verv i offentlig sammenheng

2002 - 2006
Medlem av landsstyret NMS

2006 -
Medlem/leder av områdeutvalg NMS

2007 - 2013
Medlem/leder regionstyret NMS

Satsningsområder

  • Misjon
  • Trosopplæring
  • Gudstjenesten

Andre kandidater på samme liste