1

ELLEN ULVIK HANSEN

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1996 - 1998
Psykologi

1998 - 1999
Kriminologi

1999 - 2003
Spesialpedagogikk

2001 - 2019
Lærer og spesialpedagog

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i Trosopplæringsutvalget

2015 - 2019
Medlem i Ås menighetsråd

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid.
  • En inkluderende kirke for alle.

Andre kandidater på samme liste

2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist