5

HILDE BERTHA GILLEBO

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Helsesøster

Sykepleier

Verv i kirkelig sammenheng

Diakoniutvalget i 2 år

Menighetsråd i 2 perioder, var leder i 5 år

Tro og Lys, satt i styringsgruppa i ca 15 år

Satsningsområder

  • Retreat, stille tid med Gud.
  • Inkludere psykisk utviklingshemmede
  • Kirkemusikk
  • Styrke kirkens miljø- og klimaengasjement

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist