6

ODD HENNING UNHJEM

Stilling: Ingeniør. Fødselsår: 1988 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

VGS - Allsidig landbruk (KVS Lyngdal)

2006 - 2011
Mastergrad - Miljø og naturressurser (NMBU)

2011 - 2012
Årsstudium - Praktisk pedagogisk utdanning (NMBU)

2012 -
Ingeniør, Frogn kommune, enhet for teknisk drift og forvaltn

Verv i kirkelig sammenheng

2016 - 2019
Diakoniutvalget

Verv i offentlig sammenheng

2017 - 2019
Fagforeningstillitsvalgt, Tekna

Satsningsområder

  • Diakoni
  • Frivillig arbeid
  • Ungdomsarbeid

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist