7

JANNE BIRGITTE UELAND

Stilling: Student, kirketjener. Fødselsår: 1999 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2015 - 2017
Personlig assistent, Time kommune

2017 -
Student, By- og regionsplanlegging, NMBU

2017 -
Ungdomsarbeider, Ås menighet

2017 - 2017
Klokkar, Tine kyrkje

2018 -
Kyrkjetenar, Ås kirke

Verv i kirkelig sammenheng

2010 - 2013
Frivillig medarbeider i trusopplæring, Time sokn

2010 - 2017
Hjelpeleiar, seinare leiar i Lye sundagsskule

2011 - 2013
Styremedlem i Lye kr. skulelag

2015 - 2016
Styremedlem i Lye sundagsskule

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid – skape tilhøyrsle til kyrkja, både
  • gjennom frivelleg arbeid og trusopplæring
  • Studentar – ein integrert del av kyrkjelyden
  • Engasjert gudstenesteliv, medverknad og deltaking

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist