10

JENNY MARIE SCHEA LANGSETER

Stilling: Padagogisk leder. Fødselsår: 1988 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2006 - 2009
Førskolelærer

Verv i kirkelig sammenheng

Menighetsråd

Ungdomsarbeider

Satsningsområder

  • Trosopplæring
  • Styrke gudstjeneste - bidrag av ulike aktivitetsgrupper på
  • gudstjenestene.
  • Samhold i menigheten spesielt inn mot aldersgrupper.
  • Frivillighet (rekrutter og beholde) og Diakoni

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist