14

BJARNE JANSON

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1970 - 1986
Bankmedarbeider (Fellesbanken, Sparebanken NOR)

1986 - 2018
Avdelingsleder Bank (DNB Bank ASA) Oslo og Fredrikstad

Verv i offentlig sammenheng

Finansforbundet (org. sekretær og div. styreverv)

Ås HV (sambandsleder og e-offiser)

Ås IL Håndballgruppa (lagleder og div. styreverv)

Satsningsområder

  • At vi fortsetter å være en åpen og inkluderende folkekirke.
  • Utvikle kulturkirken (musikk, teater, kunst, hobby m.m.).
  • En kirke med godt og variert tilbud til barn og unge.
  • Kirken et sosialt treffsted for eldre.
  • Samhandling der det er naturlig med andre frivilligeorg i Ås

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student