3

JANNE BEATHE ANDREASSEN

Stilling: Saksbehandler. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BERLEVÅG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGRID OLINE HAFSTAD MIKALSEN f. 1966, Sekretær 9980 Berlevåg
2
PENTTI OLAVI PELKONEN f. 1957, Pensjonist 9982 Kongsfjord
4
VEGARD RØSTAD f. 1967, Fisker 9980 Berlevåg
5
BENEDIKTE OLSEN ALEKSANDERSEN f. 2002, Student 9980 Berlevåg
6
TOVE RENATE KRISTIANSEN ERIKSEN f. 1965, NAV-leder 9980 Berlevåg
7
KARIN BEATE OLSEN f. 1967, Driftsoperatør 9980 Berlevåg
8
ÅGE SIGURD JENTOFT JOHANSEN f. 1948, Pensjonist 9980 Berlevåg
9
ANNE MARGRETHE OLSEN f. 1960, Hjelpepleier 9980 Berlevåg
10
Einar Kristian Straumsnes f. 1940, Pensjonist 9980 Berlevåg
11
SIGVE FRANTZEN f. 1958, Pensjonist 9980 Berlevåg
12
STEINAR MAGNE OLAUSSEN f. 1960, Fisker 9980 Berlevåg
13
ODMUNN ERIKSEN f. 1936, Pensjonist 9982 Kongsfjord