3

SIGBJØRN SUNDFJORD

Stilling: Konstruktør. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Soknerådsvalet i FUSA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
ROALD SAMNØY f. 1954, Pensjonist Skjørsand
2
OLAUG ELISE MJELDE f. 1962, Barne- og ungdomsarbeidar Fusa
4
TORIL HJARTÅKER HAUGE f. 1972, Lektor Nordtveitgrend
5
LARS ERIK DALLAND f. 1955, Pensjonist Baldersheim
6
STINA SAMNØY SKARE f. 1987, Sjukepleiar Vinnes
7
ROGER HOEL f. 1968, Offiser Vinnes
8
BRITT MARI GJERDE f. 1974, Rektor Eikelandsosen
9
SAMSON ØPSTAD f. 1955, Forskar Fusa
10
MARTE HAFSTAD-JOHANSEN f. 1980, Lærar Sævareid
11
TORALV HUSE f. 1951, Bonde Baldersheim
12
BODIL SAMNØY f. 1968, Sjukepleiar Hålandsdalen
13
ØYVIND NORDBØ f. 1961, Industriarbeidar Baldersheim
14
AUDNY ELISE SAMNØY STUEN f. 1966, Overingeniør Skjørsand
15
ODDVAR STORLI f. 1953, Bonde Skjørsand
16
LAILA OSEBAKKEN EIKELAND f. 1941, Pensjonist Eikelandsosen
17
JAN OLE HØIBY HANSEN f. 1970, Industriarbeidar Fusa