8

MARIT GETZ

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØYER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste