6

MARIT FREDRIKSEN AARSAND

Stilling: . Fødselsår: 1981 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDREISA SOKN på Folkekirkelista

Andre kandidater på samme liste