1

JON ROAR STRANDENES

Stilling: Valgobservatør. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLÅ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
AUD MARIANNE EIDAL BERG f. 1951, Konservator Flå
3
MARIANN HAUGEN EVENSTUEN f. 1975, Lærer Flå
4
DAN KENNETH GIGERNES f. 1980, Butikkmedarbeider Flå
5
SILJE MARIE BRYHN f. 1992, Butikkmedarbeider Flå
6
ELISE BREIVIK f. 1982, Førskolelærer Flå
7
ELLINOR FRISENBERG f. 1964, Hjelpepleier Flå
8
SILLE KRISTIN GANDRUD f. 1973, Helsearbeider Flå
9
MARTHA KARIN AL- AZZAWI TEIGEN f. 1966, Hjelpepleier Flå
10
AUD ELISABETH MYHRE ANDERSEN f. 1948, Helsearbeider Flå