3

GRO ELIN VINNES TUTTUREN

Stilling: . Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KROER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Administrasjon, prosjekter/planlegging og gjennomføring av

arrangement i Norges Kristne råd og Kulturdepartementet

Miljøterapeut og lærer

Verv i kirkelig sammenheng

Menighetsråd (Haugerud menighet)

Storsalen, alfakurs

Synger i kor

YMCA Oslo Community Choir,

Ås kirkekor og Kroer AdHoc

Verv i offentlig sammenheng

Assistent på rideterapi for funksjonshemmede

Satsningsområder

  • Lav terskel, slik at kirka blir et naturlig samlingssted,
  • gjerne som kulturkirke
  • Gode gudstjenester der flere blir engasjert og bidrar

Utfyllende presentasjon

Samtidig er kirka mer enn søndagsgudstjenesten, og vi må være frimodige på å legge til rette for møtepunkt der vi gir rom for å snakke om livets mange kompliserte sider. Det er mye smerte blant oss som ikke settes ord på. Være seg erfaring med tap av helse eller jobb, relasjonsbrudd, smerte påført av andre, drømmer som brast og sorg/skam/smerte over at livet "ikke ble slik det skulle". Kirka må kunne romme alles erfaringer av det å være menneske og gi rom for ærlighet. 
Den Gud jeg tror på "heier på oss alle", og er større en alt. Han tåler hele oss, og vil at vi skal se hverandre også på de tunge dagene.

Andre kandidater på samme liste