9

LEIF INGE SKAGEMO

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KROER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Avisjournalist, et par lokalaviser og Forsvarets Forum

Befal i Forsvaret

Tannlege

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem og leder (siste 5 år), Knerten barnehage

Satsningsområder

  • Gjøre kirken til en møteplass for både ung og gammel gjennom
  • ulike arrangementer i tillegg til de vanlige søndags-
  • gudstjenestene.

Andre kandidater på samme liste