3

SOLVOR SANDMARK

Stilling: Støttekontaktkoordinator. Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HUNN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Organisasjon og ledelse

Psykisk helsearbeider

Vernepleier

Verv i kirkelig sammenheng

Leder i Hunn barnegospel i 10 år

Leder i Hunn menighetsråd 2015-

Verv i offentlig sammenheng

Leder i Gjøvik kunstløpsklubb

Nestleder i 17. mai-komiteen i Hunndalen

Satsningsområder

  • Fokus på de frivillige i menigheten, med årlig frivilligfest
  • Trosopplæring, inklusiv Barnegospel
  • Diakoni. Nå grupper som ikke har funnet sin plass i kirken.
  • Studentene i Gjøvik.
  • En koseligere plass utenfor inngangspartiet til Hunn kirke.

Andre kandidater på samme liste