6

ANNE VIFLADT

Stilling: Sykepleier. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HUNN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Sykepleier, NTNU Gjøvik

Sykepleierhøgskolen, Høgskolen i Gjøvik

Videreutdanning anestesisykepleie

Verv i offentlig sammenheng

Gjøvik Husflidslag, valgkomite

Gjøvik Sanitetsforening, valgkomite

Øverbys venneforening, sekretær

Satsningsområder

  • Diakonalt arbeid
  • Kirken som en lokal kunst og kulturbærer

Andre kandidater på samme liste