13

MARION RAHM ARNTSEN

Stilling: . Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HUNN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
SVEIN TRONDSEN f. 1965
3
SOLVOR SANDMARK f. 1971, Støttekontaktkoordinator
6
ANNE VIFLADT f. 1971, Sykepleier
10
ELIN STIKBAKKE f. 1982
12
SILJE GARLIE f. 1976
15
ÅSE DAHL f. 1946