8

INGER MARGRETHE TALLAKSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØVÅG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
TORIL VENHEIM KROSSEN f. 1973 Haugevigveien
2
IVAR UELAND f. 1980 Høvågveien
3
FRODE MÅLEN f. 1981 Isefjærveien
4
JOHAN TRYGVE BERGLIHN f. 1954 Ulvøysundveien
5
ANNE CHRISTINE JUSTVIK f. 1964 Småvigane
6
STEPHAN KOKAI f. 1966 Skottevigveien
7
KENNET GISLEFOSS f. 1996 Ekornåsen
DOROTHEA MARGARETHE LEISEGANG f. 1956 Hæstadhaven