2

Ragnhild Nysted

Stilling: . Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BLAKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
SIGRUNN HELENE LARSEN f. 1950 Lillovegen 23, Blaker
3
HEGE ANDRESEN f. 1974 Fjukvegen 85, Blaker
4
MAY SYNNØVE NYHUS f. 1954 Blakervegen 581, Blaker
5
STINE MORTENSEN ENGEN f. 1990 Oberst Kruses vei 6,Løken
6
HENNING ALMAR FJUK EID f. 1953 Fjukvegen 187, Blaker
7
TORUNN HOGNESTAD f. 1968 >Innleggen 3, Blaker
8
KRISTIN CLAUSEN f. 1952 Ånerudvegen, Blaker