5

DAGFINN SOLHEIM

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1965 - 1969
Misjonsskolen på Fjellhaug

1969 - 1971
Cand theol med Menighetsfakultetet

1971 - 1978
Studieopphold ved Fuller, USA

1972 - 2013
Misjonær i Japan

1987 - 2011
Assisterende professor ved Fjellhaug internasjonale høgskole

Verv i kirkelig sammenheng

leder for praktisk teologi ved Kobe Lutheran Seminary

1979 - 1983
Leder for Japans misjonssenter

1987 - 2011
Leder for China instituttet

1989 - 2013
Inspektør for Misjonsskolen i Oslo, Misjonssambandet

Verv i offentlig sammenheng

Leder av ICETE International Council for Evangelical theolo

Leder av Kansai Mission Research Center

Medlem og leder av EEAA - European Evangelical Accrediting A

Satsningsområder

  • Omsorg for de svakeste i samfunnet (Diakoni)
  • Barne og ungdomsarbeid
  • Være disipler og gjøre disipler
  • Misjon

Utfyllende presentasjon

Jeg brenner for å hjelpe utviklingshemmede, eldre som er syke eller strever, asylsøkere. Jeg brenner også for misjonsarbeid i form av ytremisjon og disippelgjørende arbeid i Norge og såkalt "attractive evangelism" - å forkynne det glade budskap (for fattige). 

Andre kandidater på samme liste